IALE konferens 2018: biosfärsområden

logoSvenska IALE konferens

4-5 oktober 2018 i Jönköping

Biosfärsområden – en modell för samverkan och hållbart brukande av landskap

Årets konferens är inställd!

Årsmöte 22 november 2018 klockan 18:00 – 19:00 i sal U36, Naturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.

Kallelsen med dagordning finns här.

Välkomna!
Styrelsen för Svenska IALE