IALE konferens 2018: biosfärsområden

logoSvenska IALE konferens

4-5 oktober 2018 i Jönköping

Biosfärsområden – en modell för samverkan och hållbart brukande av landskap

Årets konferens är inställd!

Vänligen,
Styrelsen för Svenska IALE