Aktiviteter

logoIALE Sverige – Aktiviteter

På gång: Årets årsmöte i IALE Sverige äger rum 22 november 2018 i Stockholm – läs mer här – välkomna!

Tidigare aktiviteter

IALE Sverige konferens 16-17 oktober 2017 i Uppsala om Grön infrastruktur

Konferens 22-23 september 2016 i Stockholm om Ekosystemtjänster – en väg till hållbar samhällsutveckling?

2015 års konferens handlade om Infrastruktur i landskapet – spridningsvägar eller barriärer? och gick av stapeln 15-16 september i Göteborg.

Konferens om Mångbruk i skogen – fokus på sociala värden, 25-26 september 2014 i Örebro.

Den 5-6 september 2013 handlade IALE-konferensen om stränder och strandskydd.

2012 års konferens och årsmöte handlade om förnybar energi och landskap.

Våren 2012 hölls ett seminarium om landskapsperspektiv på golfbanor.

2011 års konferens och årsmöte hölls i Umeå 8-9 september.

2010 års konferens och årsmöte ägde rum i Linköping 16-17 september och handlade om hagmarkslandskapet. Konferensen samlade över 100 deltagare.

Ett seminarium hölls 7 maj 2010 på Stockholms Universitet om spridningskorridorer.

2009 års konferens ägde rum 17-18 September i Stockholm och handlade om Det urbana landskapet.

Konferensen år 2008 ägde rum i Kristiandstad och hade temat ”Värdefulla våtmarker – hur värdera och sköta?”. Den tryckta versionen av rapporten från konferensen har ett fel i sammanfattningen. Våtmarker är kvävefällor och inte kvävekällor. Felet är rättat i den nedladdningsbara versionen (rev B).

Årsrapport 2007 : Landskapets utmarker – hur värdera och sköta? Konferens 11-12 september 2007 i Leksand, Dalarna.

Årsrapport 2006

Årsrapport 2005

Årsrapport 2004

Årsrapport 2003

Kommentera