Seminarium 2012: Golfbanor

logoGolfbanan – en arena för idrott, friluftsliv och naturvård

IALE Sverige seminarium 31 maj 2012

Den 31 maj 2012 anordnade IALE-Sverige ett seminarium om golfbanor i ett landskapsperspektiv, på Stockholms Universitet.

I Mälardalen finns ett stort antal golfanläggningar. Med ett multifunktionellt synsätt kan dessa bidra till att bevara biologisk mångfald, skydda natur- och kulturmiljöer och säkerställa tillgången till grönområden för friluftslivet. Under denna dag visar forskare, kommuner, ideella organisationer och golfanläggningar hur det går till.

Plats: De Geersalen, plan 2, Geovetenskapshuset, Stockholms Universitetet

Golf

Program

8.30 Registrering och kaffe

9.00 Inledning: Bo Eknert, ordförande Svenska IALE

9.10 Multifunktionella golfbanor: Maria Strandberg och Karin Schmidt, STERF

9.30 Samverkan mellan golf och naturvård: Mårten Wallberg, ordförande Naturskyddsföreningen i Stockholms län

9.50 Golfbanor och biologisk mångfald: Johan Colding, Beijerinstitutet KVA och Stefan Lundberg, Naturhistoriska riksmuseet

10.30 Kaffepaus

11.00 Golfbanor i ett landskapsperspektiv: Rikard Dahlén, naturvårdschef, Sollentuna kommun

11.30 Miljöanpassning av golfbana – Nacka golfklubb, ett pilotprojekt: Sara Janbrink, student Stockholms universitet

12.00 Hässelby Golf – en multifunktionell golfanläggning: Fredrik Linse, Hässelby Golf

12.30 Europarådets landskapskonvention – tillgänglighet och multifunktionalitet: Anders Johansson, Sigtuna kommun och Ole Skarin, Sigtunabygdens GK

13.00 Lunch

14.15 Avresa med buss från parkeringen vid Frescatihallen

15.00 Studiebesök på Hässelby Golf: Fredrik Linse, Pelle Holmberg och Janne Sääf guidar bland natur- och kulturvärden kring golfbanan

17.00 Bussresa tillbaka till universitetet

Kommentera