Konferens 2011: Miljöövervakning

logoMiljöövervakning med landskapsperspektiv, förändring i fokus

IALE Sverige konferens 2011

Svenska IALE i samarbete med SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet, i Umeå, KTH och Länsstyrelsen i Västerbottens län arrangerade en konferens

8-9 september 2011 i Umeå

Monitoring

Inbjudan i sin helhet, Second Call, kan hämtas här.

Konferensprogram och dokumentation

Torsdag 8 september 2011

Inledning från IALE:s styrelse, Bo Eknert och vi hälsades välkomna av Västerbottens Länsstyrelse

Välkomna till Västerbotten! Björn Jonsson, Naturvårdsdirektör, Länsstyrelsen i Västerbotten

Europeiska Landskapskonventionen – uppfattning, skydd, förvaltning och planering. Leif Gren, Riksantikvarieämbetet

3Q++: Miljöövervakning och förändringar i det norska jordbrukslandskapet. Oskar Puschmann, Skog og Landskap, Norge

När många vill bruka samma skog. Eva-Maria Nordström, Skoglig planering, SLU

Miljöövervakning i Västerbottens län. Erik Owushu-Ansah, Länsstyrelsen i Västerbottens län

Hur kan vi föra miljöövervakningen in i framtiden? Håkan Olsson, Skoglig fjärranalys, SLU

Insamling av data för Art- och habitatdirektivet. Hans Gardfjell, Landskapsanalys, SLU

Riksskogstaxeringen: Inte bara blåbär… Jonas Fridman, Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU

En nationell inventering skapar många spinn-off inventeringar – Tillämpning av NILS. Anna Allard, Landskapsanalys, SLU

Renbruksplan och Model Forest, vart går renarna och när? Leif Jougda, Skogsstyrelsen Vilhelmina

Årsmöte IALE Sverige

Konferensmiddag på Gammlia, Västerbottens museum

Fredag 9 september 2011

Heldagsexkursion i Umeås omnejd, med bland annat Umedeltat. Vi bereddes visning av obemannade flygplan med kamera som kan övervaka punktinsatser, skräddarsys och utföras när och där behov uppstår.

 

Kommentera