Medlemskap

logoVilka ska bli medlemmar i IALE Sweden?

Listan kan göras lång, här är några förslag:

  • Landskapsarkitekter
  • Natur- och kulturgeografer
  • Samhällsvetare
  • Biologer
  • Landskapsplanerare
  • GIS-specialister
  • Ekologer

Medlemsavgifter

Reguljärt medlemskap

Fullt medlemskap kostar 300:- SEK/år av vilket 20:- USD går åt till medlemskap i IALE International. Detta inkluderar ett internationellt nyhetsbrev från IALE och möjligheten att prenumerera på – till en kraftig rabatt – den internationella tidskriften Landscape Ecology.

Enbart medlemskap i IALE Sweden kostar 75:- SEK/år men ger inte tillgång ovannämnda tidskrift.

Den rabatterade prenumerationen på Landscape Ecology kostar 800:- SEK (80:- USD plus kostnader för hanteringen). Detta gäller bara för fullt medlemskap.

Studentmedlemskap

Fullt medlemskap kostar 150:- SEK/år av vilket 10:- USD går åt till medlemskap i IALE International. Detta inkluderar ett internationellt nyhetsbrev från IALE och möjligheten att prenumerera på – till en kraftig rabatt – den internationella tidskriften Landscape Ecology.

Enbart medlemskap i IALE Sweden kostar 50:- SEK/år men ger inte tillgång ovannämnda tidskrift.

Den rabatterade prenumerationen på Landscape Ecology kostar 600:- SEK (60:- USD plus kostnader för hanteringen). Detta gäller bara för fullt studentmedlemskap.

Rabatter vid internationella kongresser

Som fullbetalande medlem får du rabatt vid internationella kongresser enligt registreringsformulären.

Medlemsavgiften skall sättas in på Postgiro199430-0. Medlemskapet gäller inte förrän betalning är gjord. Gå med i IALE Sweden genom att sända in ett mail till IALE Sweden samt betala medlemsavgiften.

Kommentera