Medlemskap

logoVilka ska bli medlemmar i IALE Sweden?

Listan kan göras lång, här är några förslag:

  • Landskapsarkitekter
  • Natur- och kulturgeografer
  • Samhällsvetare
  • Biologer
  • Landskapsplanerare
  • GIS-specialister
  • Ekologer
  • Biogeovetare

Medlemsavgifter

Reguljärt medlemskap

Fullt medlemskap kostar 300:- SEK/år av vilket 20:- USD går åt till medlemskap i IALE International. Detta inkluderar ett internationellt nyhetsbrev från IALE och möjligheten att prenumerera på – till en kraftig rabatt – den internationella tidskriften Landscape Ecology.

Enbart medlemskap i IALE Sweden kostar 75:- SEK/år men ger inte tillgång ovannämnda tidskrift.

Den rabatterade prenumerationen på Landscape Ecology kostar 800:- SEK (80:- USD plus kostnader för hanteringen). Detta gäller bara för fullt medlemskap.

Studentmedlemskap

Fullt medlemskap kostar 150:- SEK/år av vilket 10:- USD går åt till medlemskap i IALE International. Detta inkluderar ett internationellt nyhetsbrev från IALE och möjligheten att prenumerera på – till en kraftig rabatt – den internationella tidskriften Landscape Ecology.

Enbart medlemskap i IALE Sweden kostar 50:- SEK/år men ger inte tillgång ovannämnda tidskrift.

Den rabatterade prenumerationen på Landscape Ecology kostar 600:- SEK (60:- USD plus kostnader för hanteringen). Detta gäller bara för fullt studentmedlemskap.

Rabatter vid internationella kongresser

Som fullbetalande medlem får du rabatt vid internationella kongresser enligt registreringsformulären.

Gå med i IALE Sweden genom att betala medlemsavgiften. Medlemsavgiften skall sättas in på Postgiro199430-0. Medlemskapet gäller inte förrän betalning är gjord.

Kommentera