Vegetationskartering

Under denna flik kommer vi successivt att lägga in information om vegetationskartering i Sverige

Info om Sveriges regionala biotopdatabas, som är ett projekt för samskapande och ömsesidigt lärande för en hållbar planering, finns på Biotop.se