Konferens 2010: Hagmarker

logoDe svenska hagmarkerna – en juvel i det europeiska landskapet?

IALE Sverige konferens 2010

Konferens 16-17 september 2010 i Linköping

Hagmark

 

Nedan finner du konferensprogrammet för konferensen 2010. Flera presentationer kan laddas ned. Om du klickar på ”presentation” får du talarens presentation som en mp3- fil, om du klickar på ”bilder” så får du presentationen som en åhörarkopia.

Rapporten från 2010 års konferens finns nu tillgänglig för nedladdning här.

Konferensprogram

Moderator Karl-Erik Olsson, f.d. jordbruksminister, EU-parlamentariker

Inledning

Inledning – Varför en konferens om de svenska hagmarkerna just nu? Ordf. Svenska IALE, Bo Eknert, univ. adjunkt, Stockholms Universitet, presentation, bilder
Välkommen till Östergötland Elisabeth Nilsson, landshövding i Östergötland, presentation
Kan vi äta oss till ett öppet landskap? Tankar om framtiden för flora och fauna i Sveriges hagmarker Stefan Edman, författare och biolog, presentation, bilder

Hagmarker i det europeiska landskapet

Trädbevuxna betesmarker i Europa Carl-Adam Häggström, professor, Helsingfors Universitet, presentation, bilder
The Montado in Southern Portugal: threats and opportunities for a multifunctional agro-silvo-pastoral system facing present transition challenges Sonia Carvalho Ribeiro, Post doc researcher, Teresa Pinto Correia, Ass. Professor, Evora University, Portugal, presentation, bilder
Miljöstöd i 5 EU länder Knut Per Hasund, FD, Jordbruksverket,f.d. forskningsledare, Sveriges Lantbruksuniversitet, presentation, bilder

Landskapsperspektiv och hagmarker

Bevarande genom brukande Ann Norderhaug, FD forskningsansvarig för kulturlandskapsforskning, Bioforsk, Norge, presentation 

Är det för långt för humlan att flyga? Tankar kring isolering och ekologiska nätverk i hagmarker Margareta Ihse, professor emerita, Stockholms Universitet, presentation, bilder 

Myndighetsarbete och samverkan för ett levande eklandskap Tommy Ek, Länsstyrelsen, Östergötland

Påverkan, effekter och uppföljning av olika ekonomiska styrmedel

Betesmarker inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken Camilla Lehorst, Jordbruksdepartementet Carl-Fredrik Lööf, Jordbruksdepartementet
Hamnar våra pengar i rätt ängar? Hur följs utvecklingen av hagmarkernas kvaliteter? Martin Sjödahl, Jordbruksverket, presentation
En naturvårdande köttproducents perspektiv Maria Rosenkvist, lantbrukare, Säby Gård, presentation, bilder
Jordbruksverkets föreskrifter och vad händer med marker som inte längre får stöd Isabelle Eriksson, Fil. mag., Stockholms Universitet, presentation, bilder
Hur påverkar de nya trädreglerna i jordbrukets miljöersättningar den biologiska mångfalden? Redovisning av en fältstudie Leif Andersson, konsult, Pro Natura, presentation, bilder

Paneldiskussion

Kan dagens regelverk påverkas av nya perspektiv? – Martin Sjödahl, Jordbruksverket – Jörgen Wissman, Sveriges Lantbruksuniversitet – Camilla Lehorst, Jordbruksdepartementet – Tommy Ek, Länsstyrelsen, Östergötland – Thomas Bertilsson, Lantbrukarnas Riksförbund

Kommentera