Representanter

logoOrdförande

Bo Eknert

Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Tel 08 – 16 48 01

Kassör

Rikard Dahlén

Övriga styrelsemedlemmar

Isabelle Eriksson

J-O Helldin

Ulla Mörberg

Åsa Ode Sang

Erik Zachariassen

Kommentera