Representanter

logoOrdförande

Bo Eknert

Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Tel 08 – 16 48 01

Kassör

Isabelle Eriksson

Övriga styrelsemedlemmar

Magnus Svensson

Yolanda Karlsson

Ingrid Stjernquist

Kommentera