Konferens 2014: Mångbruk i skogen – fokus på sociala värden

logoSvenska IALE arrangerade

Konferens 25-26 september 2014 i Örebro

Mångbruk i skogen – fokus på sociala värden

Med årets konferens belystes:

 • Hur har synen på skogen förändrats i historiskt perspektiv?
 • Hur arbetar olika aktörer inom skogsbruket med att tillvarata skogens sociala värden?
 • Vilka konflikter finns med det ekonomiskt inriktade skogsbruket och hur kan de lösas?
 • Vilken skötsel krävs för att tillvarata och utveckla skogens sociala värden?

IALE skog o barn

 

Konferens

Svenska landskapsekologiska föreningen (IALE Sverige, http://iale.se/) arrangerade en två dagars konferens med exkursion den 25-26 september 2014 i Örebro. Konferensen anordnades i anslutning till föreningens årsmöte. Temat för årets konferens var mångbruk i skogen med fokus på skogens sociala värden.

I diskussionerna om skogsbrukets miljöpåverkan har mycket fokus legat på inverkan på de biologiska värdena. Skogen är dock också en viktig resurs för människors upplevelser, friluftsliv och rekreation, vilket inte minst gäller de tätortsnära skogarna. DN-journalisten Maciej Zaremba skrev 2012 en uppmärksammad artikelserie om det moderna skogsbrukets inverkan på de sociala värdena vilket ledde till en intensiv debatt. Går det att kombinera ett rationellt skogsbruk med hänsyn till värden för friluftsliv och rekreation? Och hur tar vi hänsyn till skogens estetiska värden? Konferensen var öppen för såväl medlemmar som icke medlemmar i svenska IALE.

Plats: City konferens center, Klostergatan 23, centralt beläget i Örebro

Program

Torsdag 25 september (konferensdag)

09.30-10.00 Registrering och kaffe

10.00–18.00 Konferens

18.15–19.00 Årsmöte Svenska IALE

19.30 Konferensmiddag

——————————————————-

Detaljerat program

Moderator: Anders Esselin, Man & Nature

Inledning och historik:

 • Välkomna till konferensen! – Bo Eknert, Ordförande Svenska IALE
 • Välkomna till Örebro! – Malin Björk, enhetschef, enheten för naturvård, Örebro kommun
 • Den sociala skogen: tätortsnära skog och kulturella ekosystemtjänster i ett internationellt perspektiv – Cecil Konijnendijk; SLU (pdf)
 • Skogen sociala värden i ett historiskt perspektiv – Anna Sténs, Umeå universitet (pdf)
 • Tillstånd och förändring i den svenska skogen – Anna-Lena Axelsson, Riksskogstaxeringen, SLU (pdf)

12.00 – 13.30 Lunch

Forskningsprojekt kring skogens sociala värden:

 • Grön infrastruktur – vad betyder det? – Per Angelstam, SLU
 • Skogen och den gröna infrastrukturens betydelse i ett folkhälsoperspektiv – Robert Axelsson, SLU
 • Trakthyggesbruk eller kontinuitetsskogsbruk? En fallstudie av Linköpings kommun – Eva-Maria Nordström, SLU (pdf)

14.45 – 15.30 Kaffe

Olika aktörers syn på skogens sociala värden:

 • Skogsstyrelsens syn – Dan Rydberg, Skogsstyrelsen
 • Skogsbruket och kulturmiljön – Leif Gren, Riksantikvarieämbetet (pdf)
 • Sveaskogs policy; ekoparker – Karin Fällman, Sveaskog
 • Regeringens proposition om biodiversitet och ekosystemtjänster – Ylva Birkne, Miljödepartementet
 • Naturskyddsföreningen – Märta Berg, Naturskyddsföreningen (pdf)
 • Skogsägarnas syn på skogens sociala värden – Stefan Lindskog, LRF Skogsägarna/Mellanskog (pdf)

Paneldiskussion:

Dagen avslutas med allmän diskussion med en panel av representanter från myndigheter, markägare och miljöorganisationer.

Sammanfattning av dagen – Anders Esselin och Bo Eknert

——————————————————-

Fredag 26 september (exkursionsdag)

8.00–17.00 Heldagsexkursion; skogsmiljöer och skogsskötsel med fokus på sociala värden:

 • Örebro kommuns skogsskötsel – tätortsnära skog – visas av Ulf Andersson, Örebro kommun
 • Kilsbergens ekopark – visas av Rune Andersson, Sveaskog

Anmälan

Senast 10/9-2014. Deltagande anmäls via e-mail till bo.eknert@natgeo.su.se senast 17 september. Ange om ni avser att delta i hela konferensen (dag 1 + dag 2) eller enbart dag 1. Ange även om ni önskar delta i konferensmiddagen dag 1. Vid anmälan, ange om det föreligger matallergi och i så fall mot vad.

Inbjudan till posterutställning

Deltagare som vill presentera en poster på konferensen ska anmäla detta senast den 15 augusti till Svenska IALE (bo.eknert@natgeo.su.se)

Svenska IALE final call 2014

Kommentera