Seminarium 2010: Spridningskorridorer

logoSpridningskorridorer – ett redskap för bevarande av biologisk mångfald?

IALE Sverige seminarium 2010

Välkommen till ett seminarium om spridningskorridorer

Tid: Fredag 7 maj, kl 13.15-16.00

Plats: William-Olssonsalen, Geovetenskapshuset (bottenplanet), Stockholms Universitet, Frescati

Corridor

Diskussionsledare: Jacob Höglund, Uppsala Universitet

Ordförande: Bo Eknert, Stockholms Universitet

Kommentera