IALE konferens 2019: Sveriges skogar i ett förändrat klimat

logoSvenska IALE konferens

Tisdag 15 oktober 2019, Geovetenskapshuset, Stockholms universitet

Sveriges skogar i ett förändrat klimat

Konferens

Svenska avdelningen av IALE (International Association for Landscape Ecology) tillsammans med Institutionen för naturgeografi vid Stockholms universitet arrangerade en konferens om den svenska skogens framtid i ljuset av de förväntade klimatförändringarna. Under den senaste sommarens värmebölja och torka upplevde vi omfattande skogsbränder i en tidigare sällan skådad omfattning. Är detta något som vi får vänja oss vid? Hur kommer klimatförändringarna att påverka de svenska skogarna?

Några av de frågeställningar som behandlades under konferensen:

  • Hur kommer brandfrekvensen att förändras i de svenska skogarna med ett förändrat klimat?
  • Vilken beredskap har vi bekämpa omfattande skogsbränder?
  • Hur kommer våra inhemska trädslag att anpassa sig till ett förändrat klimat?
  • Finns risk för nya skadegörare och sjukdomar som drabbar våra skogar?
  • Vad innebär ett förändrat klimat för den biologiska mångfalden i skogslandskapet?

På konferensen deltog representanter för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Skogsstyrelsen, Sveaskog, privata skogsägare samt forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Stockholms universitet. Syftet var att belysa skogens framtida utveckling så allsidigt som möjligt.

Tid och plats för konferensen:

Tisdag 15 oktober kl 10.00-17.00

William-Olssonsalen, Geovetenskapshuset, Stockholms universitet, Frescati

Konferensprogram

Moderator: Lars-Erik Liljelund
9.30-10.00 Registrering och fika
10.00-10.15 Välkommen till konferensen! Bo Eknert, Svenska IALE
10.15-10.45 Hur kommer klimatförändringarna att påverka förutsättningarna för skogsbruket i Sverige? Hillevi Eriksson, Skogsstyrelsen
10.45-11.15 Hur påverkas skogens biodiversitet? Kan man göra något för att anpassa skydd och skötsel i skogen för den biologiska mångfalden när klimatet blir varmare? Kristoffer Hylander, Inst för ekologi och miljövård, Stockholms universitet
11.15-11.45 Sveaskogs arbete med brandberedskap. Erfarenheter från de senaste somrarnas bränder. Malin Norderman, Sveaskog
11.45-13.00 Lunch
13.00-13.30 Hur påverkar en ökad brandfrekvens förutsättningarna för fågellivet? Erfarenheter från branden i Västmanland. Grzregorz Mikusinsky, Sveriges lantbruksuniversitet
13.30-14.00 Sveriges beredskap för ökade skogsbränder. Rickard Hansen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
14.00-14.30 Innebär klimatförändringarna ökad risk för skadegörare i skogen? Ingrid Stjernquist, Stockholms universitet och Centrala skogsskyddskommitéen
14.30-15.00 Kaffepaus
15.00-15.30 Hur ser privata skogsägare på klimatförändringarnaKerstin Dafnäs, ordförande i Spillkråkan, förening för kvinnliga skogsägare
15.30-16.00 Ekosystembaserat skogsbruk – en modell för framtidens skogsbruk. Mikael Karlsson, Ecoforestry Foundation
16.00-16.45 Paneldiskussion
16.45-17.00 Avslutning

Anmälan till konferensen: Anmäl er genom att skicka ett mail till bo.eknert@natgeo.su.se senast fredag 4 oktober. Begränsat antal platser!

Kostnad för deltagande: 700 kr. För medlem i IALE är kostnaden 500 kr. Inkluderar lunch samt förmiddags- och eftermiddagsfika. Betalas till Svenska IALE:s plusgirokonto 199430-0. Om avgiften ska faktureras vänligen ange faktureringsadress i samband med anmälan. För information om medlemskap i IALE, se www.iale.se.

Svenska IALE

Svenska IALE är en organisation som har syftet att samla alla som är intresserade av landskapsekologiska frågeställningar. Vår målsättning är att verka som en kontaktpunkt mellan forskare och praktiker som arbetar med landskapsfrågor.