IALE konferens 2019: Sveriges skogar i ett förändrat klimat

logoSvenska IALE konferens

Tisdag 15 oktober 2019, Geovetenskapshuset, Stockholms universitet

Sveriges skogar i ett förändrat klimat

Inbjudan till konferens

Svenska avdelningen av IALE (International Association for Landscape Ecology) tillsammans med Institutionen för naturgeografi vid Stockholms universitet arrangerar en konferens om den svenska skogens framtid i ljuset av de förväntade klimatförändringarna. Under den senaste sommarens värmebölja och torka upplevde vi omfattande skogsbränder i en tidigare sällan skådad omfattning. Är detta något som vi får vänja oss vid? Hur kommer klimatförändringarna att påverka de svenska skogarna?

Några av de frågeställningar som kommer att behandlas under konferensen:

  • Hur kommer brandfrekvensen att förändras i de svenska skogarna med ett förändrat klimat?
  • Vilken beredskap har vi bekämpa omfattande skogsbränder?
  • Hur kommer våra inhemska trädslag att anpassa sig till ett förändrat klimat?
  • Finns risk för nya skadegörare och sjukdomar som drabbar våra skogar?
  • Vad innebär ett förändrat klimat för den biologiska mångfalden i skogslandskapet?

På konferensen planeras deltagande av representanter för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Skogsstyrelsen, Sveaskog, privata skogsägare samt forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Stockholms universitet. Syftet är att belysa skogens framtida utveckling så allsidigt som möjligt.

Tid och plats för konferensen:

Tisdag 15 oktober kl 10.00-17.00

William-Olssonsalen, Geovetenskapshuset, universitetet i Frescati.

Detaljerat program för konferensen skickas ut med Second call i slutet av augusti. Men det går bra att redan nu skicka en preliminär intresseanmälan (ej bindande) till bo.eknert@natgeo.su.se.

Svenska IALE

Svenska IALE är en organisation som har syftet att samla alla som är intresserade av landskapsekologiska frågeställningar. Vår målsättning är att verka som en kontaktpunkt mellan forskare och praktiker som arbetar med landskapsfrågor.