Om IALE

logoVad är IALE?

International Association for Landscape Ecology befrämjar tvärvetenskaplig forskning och utveckling av kunskap inom landskapsrelaterade områden (landskapsarkitektur, naturvetenskap, geografi och social vetenskap), och stöder kommunikation mellan forskare och praktiker. IALE International bildades 1982 och har en ordförande (för närvarande K. Bruce Jones, US Geological Survey, Virginia, USA), en generalsekreterare (för närvarnade Thomas C. Edwards, USA), och en exekutiv kommitté som fokuserar på koordinering mellan de olika regionerna. IALE sponsrar också en internationell kongress i landskapsekologi vart fjärde år och stöder den välkända internationella tidskriften Landscape Ecology.

Vad är IALE Sverige?

IALE International är strukturerat så att länder etablerar sina egna regioner, håller sina egna möten och organiserar aktiviteter som bäst möter behovet för sina egna landskapsekologiska nätverk. IALE Sweden är den svenska regionen av International Association for Landscape Ecology. Genom att bli medlem i IALE-Sweden, kan du bli medlem i IALE International.

Landskapsekologi

Med landskapsekologi avses studier av landskapets variation i tid och rum i ett brett och tvärvetenskapligt perspektiv. Landskapsekologi är ett gränsöverskridande ämnesfält mellan i första hand geografi och ekologi. Det integrerar biologiska, fysiska och sociala aspekter av naturen och tar hänsyn till samspelet mellan alla de faktorer som styr och påverkar ett landskap.

 

Kommentera